Różaniec
Home
Serwis Informacyjny
Różaniec
Różaniec  

STRONA GŁÓWNA SERWISU

SKLEP ON-LINE SHOP

PROGRAM PARTNERSKI

Różaniec
Różaniec
Startuj z nami !
Różaniec
Na Dziś :
różaniec
Wzory
O Kartach Różańcowych
SKLEP ON-LINE
Gdzie kupić?
O Różańcu Św.
O Nas
Różaniec Œwięty
 
 
Katalog GRATIS :
Zamów wysyłkę drukowanych katalogów i folderów ze wzorami kart !
Formularz
Różaniec Œwięty
 
 
Polecamy :
Różaniec Œwięty
Różaniec Œwięty
 
 
Ocena Strony :


Jak oceniasz naszą stronę ?
Różaniec Œwięty

 

 

 

Każdy może
stworzyć własny

Różaniec XXI wieku
- ZOBACZ -

 

 

 

 

 

Każdy może
stworzyć własny

Różaniec XXI wieku
- ZOBACZ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy może
stworzyć własny

Różaniec XXI wieku
- ZOBACZ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy może
stworzyć własny

Różaniec XXI wieku
- ZOBACZ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy może
stworzyć własny

Różaniec XXI wieku
- ZOBACZ -

Home | RÓŻANIEC menu | Modlitwa | Różaniec
 
Podstawy Modlitwy Różańcowej ...

Na początek należy wyjaśnić pewną niejasność w rozumieniu słowa Różaniec. Przeważnie słowo Różaniec, kojarzy się z modlitwą różańcową oraz z formą różańca (czyli paciorkami lub kartą różańcową). Tak rozumiane słowo różaniec powoduje bardzo często przeświadczenie, że odmawiając cały różaniec - wszystkie paciorki po kolei, którym odpowiedają poszczególne modlitwy składowe - odmówiliśmy modlitwę różańcową, co jest tylko pół prawdą! - Gdyż odmówiliśmy jedynie czwartą część modlitwy różańcowej!

Pełna Modlitwa Różańcowa składa się z czterech części lub inaczej tajemnic - czyli czterech całych fizycznych różańców!

Obrazowo można to przedstawić tak:

4 różańce = pełna Modlitwa Różańcowa

 

Modlitwa Różańcowa to nie tylko odmówienie jednego "sznura" różańcowego
 
4 części Modlitwy Różańcowej ...

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części - tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

   • Część Radosna
   • Część Świetlista (Światła)
   • Część Bolesna
   • Część Chwalebna

Generalni przyjmuje się, że jedna część Różańca czyli jedna tajemnica powinna być odmawiana w danym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie Pełnej Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część czyli jeden "sznur" różańca. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz dziennie odmówić Pełną Modlitwę Różańcową. Jeśli jednak chcesz odmówić jeden sznur różańca w ciągu dnia, to postaraj się stosować zasadę:

   • RADOSNA - Poniedziałek i Sobota
   • ŚWIATŁA - Czwartek
   • BOLESNA - Wtorek i Piątek
   • CHWALEBNA - Środa i Niedziela

Części Różańca nazywa się Tajemnicami, jak wcześniej napisaliśmy.
My jednak dla ułatwienia i łatwiejszego zapamiętania używamy formuły: części różańca.

 
 
Tajemnice Różańca ...

Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic :

Część Radosna
Poniedziałek i Sobota

 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Część Świetlista (Światła)
Czwartek

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.
Część Bolesna
Wtorek i Piątek
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie koroną z cierni.
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Śmierć na krzyżu.

Część Chwalebna
Środa i Niedziela

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Maryi.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Każda z 5 tajemnic w danej części odpowiada jednej dziesiątce Różańca.
Dziesiątka Różańca - 10 razy Zdrowaś Maryjo ...

Tajemnice Różańcowe
(najnowszy układ zalecany przez Jana Pawła II)
 

Jak odmawiać Różaniec ?!

Wybierz, którą część Różańca pragniesz odmówić (Radosna, Świetlista, Bolesna, Chwalebna), pamiętaj o odpowiednim dniu tygodnia. My dla przykładu wybierzemy część Radosną.

Zanim zaczniesz postaraj się wyciszyć i skupić !

Początek

Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

Na krzyżyku

1. Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorku (większym)

2. Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze)

3. Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku):
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
(2x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
(3x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Przed dużym paciorkiem

4. Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Teraz możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważać jego tajemnice.

Tajemnica 1
"Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego"
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
Tajemnica 2
"Nawiedzenie świętej Elżbiety"
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
Tajemnica 3
"Narodzenie Pana Jezusa"
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
Tajemnica 4
"Ofiarowanie Jezusa w świątyni"
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
Tajemnica 5
"Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni"
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Na zakończenie

Odmawiamy Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
W ten sposób odmówisz kolejne części Modlitwy Różańcowej. Życzymy powodzenia w odmawianiu Twojej pierwszej Pełnej Modlitwy Różańcowej!
 
Różaniec Œwięty
E-Mail News :
wypisz
Różaniec Œwięty
Wzory :
Różaniec Œwięty
Różaniec Œwięty
  zobacz inne
Różaniec Œwięty
Różaniec Œwięty

 

Aktualności:

Różaniec Œwięty
 
 
 

PROMOCJA:

RÓŻANIEC
XXI wieku

.
za 1 zł
Różaniec Œwięty

 

 

Różaniec Œwięty
Zobacz :
Różaniec Œwięty
Różaniec Œwięty
Różaniec Różaniec Œwięty Różaniec Œwięty
ABC Różańca | O Kartach | Sklep OnLine | PP | wzory kart | aktualności | serwisy zagraniczne | patent | punkty sprzedaży | o Różańcu o kartach różańcowych | kontakt | PATENT | Nadruk na Kartach | Karty Ślubne | Edycje Specjalne | Opinie, listy ....
Różaniec Œwięty
gości on-line Graphics & WebDesign © Andrzej & EMES ® 2001 Aktualizacja: 07-11-2006
Różaniec Œwięty
Różaniec Œwięty
Strony o tematyce nie tylko religijnej:
NAJLEPSZE STRONY BIBLIJNE
Ranking stron katolickich
Rankingi stron katolickich
Różaniec Œwięty
 
Różaniec Œwięty

Polecamy strony www:

Różaniec Œwięty