MARYJA - MATKA BOŻA i RÓŻANIEC

      

Matka Boża z Guadalupe
Jest Patronką Ameryki i Gwiazdą Nowej Ewangelizacji

 

http://pustkow.host.sk/fatima/guadalupe.php
 

".... Najbardziej szokującym wynikiem badań jest stwierdzenie faktu, że wizerunek Matki Bożej nie został namalowany ręką ludzką ..."
 

 

Matka Boża z Guadalupe
Opiekunka mających się narodzić

 

http://www.voxdomini.com.pl/roz/guadelupe.html
 

Matka Boża z Guadalupe
patronuje wszystkim ruchom obrońców życia.

 

 

Matka Boża z Guadalupe
Królowa obu Ameryk

http://www.guadalupe.opoka.org.pl/historia.htm

Historia Objawienia Maryi z Guadalupe
 

 

 

- Matka Boża objawiła się jako "Matka Tego, dzięki któremu istnieje życie", co jest wyrazem używanym w starożytnych tradycjach Indiańskich sposobów na określenie Boga, Wszechmocnego Stworzyciela. W swoim macierzyństwie dlatego Maryja pragnie objąć całą ludzkość, pod znakiem obecności Wcielonego Syna Bożego w Jej łonie, by ludzie mogli odkryć swoje własne oblicze, swoją własną godność jako dzieci Boże i bracia wobec samych siebie.
- Objawienia miały miejsce na wzgórzu Tepeyac, małym pagórku i wcześniejszym miejscu świętym dla Azteków, gdzie czczono boginię Tonantzin. Maryja poprosiła
Juana Diego, by w imieniu Matki Bożej prosił biskupa aby ten wybudował tam kościół. Obiecała, że będzie tam obecna z całą jej miłością i litością dla "wszystkich mieszkańców tej ziemi".
- Misja Matki Bożej z Guadalupe dla Sprawy Chrystusa, dla rodzin i dla Kultury Życia-trwa do dzisiaj
Jest Ona Patronką Ameryki i Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Matka Boża z Guadalupe patronuje wszystkim ruchom obrońców życia.
- "Objawienie Maryi do tubylca Juana Diego na wzgórzu Tepeyac w 1531 miało decydujący wpływ na ewangelizację obu Ameryk. Wpływ ten dalece przekroczył granice Meksyku, rozszerzając się na cały kontynent(...). Konsekwentnie, nie tylko w Ameryce Środkowej i Południowej, ale także w Ameryce Północnej tak samo, gdzie Dziewica z Guadalupe jest czczona jako Królowa obu Ameryk." (Papież Jan Paweł II, Ecclesia in America, 1999)
- Matka Boża z Guadalupe, Matka Boża Brzemienna, jest równocześnie szczególnym Znakiem odczytywanym przez obrońców życia na całym świecie. Ojciec Święty niejednokrotnie już, także tutaj w Guadalupe, podkreślał tę wartość życia i obowiązek obrony życia przez tych wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za życie. Podczas IV. Pielgrzymki Apostolskiej w 1999 roku Ojciec Święty powiedział:
"Niech Kontynent Nadziei będzie także Kontynentem Życia. Tego się domagamy, życia i godności dla wszystkich, dla wszystkich istot poczętych w łonach matek, dla dzieci ulicy, dla ludów indiańskich i dla Afroamerykanów, dla imigrantów i uchodźców, dla młodych pozbawionych perspektyw na przyszłość, dla ludzi starszych, dla tych którzy doświadczają wszelkich form ubóstwa, czy dyskryminacji."
- Istnieje wiele podobieństw do późniejszych objawień Maryjnych w Europie (Lourdes i Fatimy), ale dominuje świadomo��ć, że Matka Boża właśnie w Guadalupe objawiła się po raz pierwszy, przybywając do Ameryki w 1531 roku, pozostawiając cudowny obraz Maryi z Guadalupe dla całego świata.
Ponieważ Maryja z Guadalupe stanowczo zapoczątkowała ewangelizację Ameryki pięć wieków temu, jest Ona jeszcze raz wzywana by "prowadzić Kościół w Ameryce (dziś), wyjednując wylanie Ducha Świętego, jak niegdyś uczyniła dla wczesnego Kościoła, tak teraz Nowa Ewangelizacja może dostarczać wspaniałych kwitnących owoców chrześcijańskiego życia" (Adhortacja Ecclesia in America, 1999 N.11).
- Maryja z Guadalupe jest skutecznie wzywana jako "Patronka całej Ameryki i Gwiazda Pierwszej i Nowej Ewangelizacji". Jest także "czczona jako Królowa całej Ameryki".
"Przez Najświętszą Dziewicę istnieje połączenie w specjalny sposób do narodzin Kościoła w historii (...) ludzi Ameryki; przez Maryję idą na spotkanie Pana."(eng.:"For the most Blessed Virgin is linked in a special way to the birth of the church in the history(...)of the peoples of America; through Mary they came to encounter the Lord.")
 

więcej: http://www.guadalupe.opoka.org.pl/przeslan.htm

HISTORIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE  kliknij tutaj

Pomóż wybudować "Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe" w Piszu.
Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak i ofiara pieniężna.
Więcej informacji:
-tutaj

Objawienie Matki Bożej w Guadalupe miały miejsce na wzgórzu Tepeyac w Meksyku w roku 1531. Tym któremu Matka Boża objawiła się był Indianin Juan Diego .... http://www.sm.md4.pl/rozne/guadalupe/Guadalupe.htm

Guadalupe - ..miały miejsce na wzgórzu Tepeyac w Meksyku w roku 1531 Tym któremu Matka Boża objawiła się był Indianin Juan Diego Juan Diego był żonaty ale jego... - http://www.sm.fki.pl/rozne/guadalupe/Guadalupe.htm

 

strona główna   wzory: Maryja    wzory: Jezus    wzory: Święci    wzory: Papież    wzory: okolicznościowe    wzory: indywidualne   wzory: ślubne   jak odmawia朠  linki

Różaniec XXI wieku - Różańcowa Karta - Nowa forma - Modlitwa ta sama

Matka Boża z Guadalupe

Linki do Parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe:

- Parafia p.w. Matki Bożej z Guadalupe .....